SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
buklanda
buk|­landa verb ~de ~t landa med flygplans­kroppen direkt mot marken
Finita former
buklandarpresens aktiv
buklandaspresens passiv
buklandadepreteritum aktiv
buklandadespreteritum passiv
buklandaimperativ aktiv
Infinita former
att buklandainfinitiv aktiv
att buklandasinfinitiv passiv
har/hade buklandatsupinum aktiv
har/hade buklandatssupinum passiv
Presens particip
buklandande