SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
citera
cit·­era verb ~de ~t åter­ge av­snitt ur skrift el. tal orda­grant
Finita former
citerarpresens aktiv
citeraspresens passiv
citeradepreteritum aktiv
citeradespreteritum passiv
citeraimperativ aktiv
Infinita former
att citerainfinitiv aktiv
att citerasinfinitiv passiv
har/hade citeratsupinum aktiv
har/hade citeratssupinum passiv
Presens particip
citerande
Perfekt particip
en citerad + substantiv
ett citerat + substantiv
den/det/de citerade + substantiv