SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
data
data substantiv i plural upp­gifter, fakta särsk. när de är digitalt behandlade; som för­led i sammansättn. ofta dator-; ​lägga upp ngt på data dator­behandla ngt​ – I många samman­sättningar kan data- bytas ut mot dator-.
Plural
dataobestämd form
datasobestämd form genitiv