SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
datorisera
dat·­or·­is·­era verb ~de ~t data­behandla; börja an­vända datorer i en verksamhet
Finita former
datoriserarpresens aktiv
datoriseraspresens passiv
datoriseradepreteritum aktiv
datoriseradespreteritum passiv
datoriseraimperativ aktiv
Infinita former
att datoriserainfinitiv aktiv
att datoriserasinfinitiv passiv
har/hade datoriseratsupinum aktiv
har/hade datoriseratssupinum passiv
Presens particip
datoriserande
Perfekt particip
en datoriserad + substantiv
ett datoriserat + substantiv
den/det/de datoriserade + substantiv