SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
datorstyrning
dat·­or|­styr·­ning substantiv ~en dator styrning 1
Singular
en datorstyrningobestämd form
en datorstyrningsobestämd form genitiv
datorstyrningenbestämd form
datorstyrningensbestämd form genitiv