SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
datumstämpla
dat·­um|­stämpla verb ~de ~t datum stämpla 1
Finita former
datumstämplarpresens aktiv
datumstämplaspresens passiv
datumstämpladepreteritum aktiv
datumstämpladespreteritum passiv
datumstämplaimperativ aktiv
Infinita former
att datumstämplainfinitiv aktiv
att datumstämplasinfinitiv passiv
har/hade datumstämplatsupinum aktiv
har/hade datumstämplatssupinum passiv
Presens particip
datumstämplande
Perfekt particip
en datumstämplad + substantiv
ett datumstämplat + substantiv
den/det/de datumstämplade + substantiv