SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dellikvid
del|­likv·­id substantiv ~en ~er del 2likvid
Singular
en dellikvidobestämd form
en dellikvidsobestämd form genitiv
dellikvidenbestämd form
dellikvidensbestämd form genitiv
Plural
dellikviderobestämd form
dellikvidersobestämd form genitiv
dellikvidernabestämd form
dellikvidernasbestämd form genitiv