SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
demissionera
de·­miss·ion·­era verb ~de ~t av­gå från befattning
Finita former
demissionerarpresens aktiv
demissioneradepreteritum aktiv
demissioneraimperativ aktiv
Infinita former
att demissionerainfinitiv aktiv
har/hade demissioneratsupinum aktiv
Presens particip
demissionerande
Perfekt particip
en demissionerad + substantiv
ett demissionerat + substantiv
den/det/de demissionerade + substantiv