SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
denudera
de·­nud·­era verb ~de ~t blott­lägga berg­grund
Finita former
denuderarpresens aktiv
denuderaspresens passiv
denuderadepreteritum aktiv
denuderadespreteritum passiv
denuderaimperativ aktiv
Infinita former
att denuderainfinitiv aktiv
att denuderasinfinitiv passiv
har/hade denuderatsupinum aktiv
har/hade denuderatssupinum passiv
Presens particip
denuderande