SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
deputerad
de·­put·­er·­ad adjektiv; pl. ~e ut­sedd till om­bud
Substantiverat adjektiv
en deputeradsingular grundform
en deputeradssingular genitiv
deputeradeplural grundform
deputeradesplural genitiv