SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
derangera
de·­rang·­era [‑raŋ∫e´ra] verb ~de ~t bringa i o­ordning
Finita former
derangerarpresens aktiv
derangeraspresens passiv
derangeradepreteritum aktiv
derangeradespreteritum passiv
derangeraimperativ aktiv
Infinita former
att derangerainfinitiv aktiv
att derangerasinfinitiv passiv
har/hade derangeratsupinum aktiv
har/hade derangeratssupinum passiv
Presens particip
derangerande
Perfekt particip
en derangerad + substantiv
ett derangerat + substantiv
den/det/de derangerade + substantiv