SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
digitalisera
digit·­al·­is·­era verb ~de ~t om­vandla till digital form
Finita former
digitaliserarpresens aktiv
digitaliseraspresens passiv
digitaliseradepreteritum aktiv
digitaliseradespreteritum passiv
digitaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att digitaliserainfinitiv aktiv
att digitaliserasinfinitiv passiv
har/hade digitaliseratsupinum aktiv
har/hade digitaliseratssupinum passiv
Presens particip
digitaliserande
Perfekt particip
en digitaliserad + substantiv
ett digitaliserat + substantiv
den/det/de digitaliserade + substantiv