SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dimra
dimra [dim`ra] verb ~de ~t dämpa belysning med dimmer
Finita former
dimrarpresens aktiv
dimraspresens passiv
dimradepreteritum aktiv
dimradespreteritum passiv
dimraimperativ aktiv
Infinita former
att dimrainfinitiv aktiv
att dimrasinfinitiv passiv
har/hade dimratsupinum aktiv
har/hade dimratssupinum passiv
Presens particip
dimrande
Perfekt particip
en dimrad + substantiv
ett dimrat + substantiv
den/det/de dimrade + substantiv