SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diskontera
dis·­kont·­era verb ~de ~t köpa el. sälja växel mot av­drag av förskotts­ränta
Finita former
diskonterarpresens aktiv
diskonteraspresens passiv
diskonteradepreteritum aktiv
diskonteradespreteritum passiv
diskonteraimperativ aktiv
Infinita former
att diskonterainfinitiv aktiv
att diskonterasinfinitiv passiv
har/hade diskonteratsupinum aktiv
har/hade diskonteratssupinum passiv
Presens particip
diskonterande
Perfekt particip
en diskonterad + substantiv
ett diskonterat + substantiv
den/det/de diskonterade + substantiv