SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
distributionsföretag
dis·­trib·­ut·ions|­före·­tag substantiv ~et; pl. ~ distribution företag 1
Singular
ett distributionsföretagobestämd form
ett distributionsföretagsobestämd form genitiv
distributionsföretagetbestämd form
distributionsföretagetsbestämd form genitiv
Plural
distributionsföretagobestämd form
distributionsföretagsobestämd form genitiv
distributionsföretagenbestämd form
distributionsföretagensbestämd form genitiv