SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
docera
doc·­era verb ~de ~t tala i under­visande ton
Finita former
docerarpresens aktiv
doceraspresens passiv
doceradepreteritum aktiv
doceradespreteritum passiv
doceraimperativ aktiv
Infinita former
att docerainfinitiv aktiv
att docerasinfinitiv passiv
har/hade doceratsupinum aktiv
har/hade doceratssupinum passiv
Presens particip
docerande