SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dra
dra el. åld. draga verb drog, dragit, dragen draget dragna, pres. drar el. åld. drager, imper. dra el. åld. drag dra en kälke efter sig; ​dra andan; ​dra en rät linje; ​dra en vinst­lott; ​dra en slut­sats; ​dra en historia; ​bilen drar en liter per mil
Finita former
drar (drager)presens aktiv
dras (drages, drags)presens passiv
drogpreteritum aktiv
drogspreteritum passiv
dra (drag)imperativ aktiv
Infinita former
att dra (draga)infinitiv aktiv
att dras (dragas)infinitiv passiv
har/hade dragitsupinum aktiv
har/hade dragitssupinum passiv
Presens particip
dragande
Perfekt particip
en dragen + substantiv
ett draget + substantiv
den/det/de dragna + substantiv
dra av minska med; göra skatte­av­drag
Infinita formeratt dra avinfinitiv aktivPresens participavdragandePerfekt participen avdragen + substantivett avdraget + substantivden/det/de avdragna + substantiv
dra fram förflytta sigaktualisera
Infinita formeratt dra framinfinitiv aktivPresens participframdragandePerfekt participen framdragen + substantivett framdraget + substantivden/det/de framdragna + substantiv
dra för dra för gardinen t.ex. för att förhindra in­syn
Infinita formeratt dra förinfinitiv aktivPresens participfördragandePerfekt participen fördragen + substantivett fördraget + substantivden/det/de fördragna + substantiv
dra ifrån minska med visst talöka av­ståndet till bakom­varande tävlande
Infinita formeratt dra ifråninfinitiv aktivPresens participifråndragandePerfekt participen ifråndragen + substantivett ifråndraget + substantivden/det/de ifråndragna + substantiv
dra igång starta
Infinita formeratt dra igånginfinitiv aktivPresens participigångdragandePerfekt participen igångdragen + substantivett igångdraget + substantivden/det/de igångdragna + substantiv
dra ihop äv. bildl. samla: ​dra i­hop det gamla gänget
Infinita formeratt dra ihopinfinitiv aktivPresens participihopdragandePerfekt participen ihopdragen + substantivett ihopdraget + substantivden/det/de ihopdragna + substantiv
dra ihop sig minska sitt om­fångdet drar i­hop sig till festival festivalen närmar sig
Infinita formeratt dra ihop siginfinitiv aktiv
dra in äv. blanda in: ​dra inte in mig i det här!upp­häva giltighet för; låta försvinna: ​dra in el. (sällan) indra kör­kortet för ngn; ​dra in el. (sällan) indra två tjänster
Infinita formeratt dra ininfinitiv aktivPresens participindragandePerfekt participen indragen + substantivett indraget + substantivden/det/de indragna + substantiv
dra med sig äv. med­föra
Infinita formeratt dra med siginfinitiv aktiv
dra på äv. bildl. öka farten
Infinita formeratt dra påinfinitiv aktivPresens particippådragandePerfekt participen pådragen + substantivett pådraget + substantivden/det/de pådragna + substantiv
dra på sig ådra sig: ​dra på sig en förkylning
Infinita formeratt dra på siginfinitiv aktiv
dra samman dra samman el. (sällan) sammandra trupper vid gränsen
Infinita formeratt dra sammaninfinitiv aktivPresens participsammandragandePerfekt participen sammandragen + substantivett sammandraget + substantivden/det/de sammandragna + substantiv
dra sig förflytta siglata sig: ​ligga och dra sigdra sig för (att bli in­blandad) helst und­vika
Ordform(er)dra sig
dra till säga på må­få: ​han drog till med 5000 kronor
Infinita formeratt dra tillinfinitiv aktivPresens participtilldragandePerfekt participen tilldragen + substantivett tilldraget + substantivden/det/de tilldragna + substantiv
dra till sig bli före­mål för: ​dra till sig el. till­dra sig all upp­märksamhet
Infinita formeratt dra till siginfinitiv aktiv
dra upp dra upp klockanaktualisera: ​dra upp en gammal historia
Infinita formeratt dra uppinfinitiv aktivPresens participuppdragandePerfekt participen uppdragen + substantivett uppdraget + substantivden/det/de uppdragna + substantiv
dra ut dra ut en tanddra ut i krig börja del­ta i krig
Infinita formeratt dra utinfinitiv aktivPresens participutdragandePerfekt participen utdragen + substantivett utdraget + substantivden/det/de utdragna + substantiv
dra över hålla på längre än beräknattäcka över: ​dra över el. överdra ngt med ngt
Infinita formeratt dra överinfinitiv aktivPresens participöverdragandePerfekt participen överdragen + substantivett överdraget + substantivden/det/de överdragna + substantiv