SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
drastisk
drast·­isk adjektiv ~t ~a kraftig och långt­gående; kraftigt verkande; grov­kornig
Positiv
en drastisk + substantiv
ett drastiskt + substantiv
den/det/de drastiska + substantiv
den drastiske + maskulint substantiv