SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dregla
dregla [dre`gla el. dreg`la] hellre än drägla [drä`gla el. dräg`la] verb ~de ~t o­frivilligt släppa ut saliv ur munnen
Finita former
dreglar (dräglar)presens aktiv
dreglas (dräglas)presens passiv
dreglade (dräglade)preteritum aktiv
dreglades (dräglades)preteritum passiv
dregla (drägla)imperativ aktiv
Infinita former
att dregla (drägla)infinitiv aktiv
att dreglas (dräglas)infinitiv passiv
har/hade dreglat (dräglat)supinum aktiv
har/hade dreglats (dräglats)supinum passiv
Presens particip
dreglande (dräglande)