SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
elförzinka
el|­för·­zinka verb ~de ~t el­förzinkade spikar
Finita former
elförzinkarpresens aktiv
elförzinkaspresens passiv
elförzinkadepreteritum aktiv
elförzinkadespreteritum passiv
elförzinkaimperativ aktiv
Infinita former
att elförzinkainfinitiv aktiv
att elförzinkasinfinitiv passiv
har/hade elförzinkatsupinum aktiv
har/hade elförzinkatssupinum passiv
Presens particip
elförzinkande
Perfekt particip
en elförzinkad + substantiv
ett elförzinkat + substantiv
den/det/de elförzinkade + substantiv