SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
elokvent
elokv·­ent [‑en´t] adjektiv; n. ~, ~a väl­talig
Positiv
en elokvent + substantiv
ett elokvent + substantiv
den/det/de elokventa + substantiv
den elokvente + maskulint substantiv