SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
epsilon
epsilon [ep´silon] oböjligt substantiv en grekisk bok­stav som mot­svarar e
Singular
ett epsilonobestämd form
ett epsilonsobestämd form genitiv