SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
eskortera
eskort·­era verb ~de ~t led­saga som eskort
Finita former
eskorterarpresens aktiv
eskorteraspresens passiv
eskorteradepreteritum aktiv
eskorteradespreteritum passiv
eskorteraimperativ aktiv
Infinita former
att eskorterainfinitiv aktiv
att eskorterasinfinitiv passiv
har/hade eskorteratsupinum aktiv
har/hade eskorteratssupinum passiv
Presens particip
eskorterande
Perfekt particip
en eskorterad + substantiv
ett eskorterat + substantiv
den/det/de eskorterade + substantiv