SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
estimera
estim·­era verb ~de ~t beräkna ungefärligt; värdera högt
Finita former
estimerarpresens aktiv
estimeraspresens passiv
estimeradepreteritum aktiv
estimeradespreteritum passiv
estimeraimperativ aktiv
Infinita former
att estimerainfinitiv aktiv
att estimerasinfinitiv passiv
har/hade estimeratsupinum aktiv
har/hade estimeratssupinum passiv
Presens particip
estimerande
Perfekt particip
en estimerad + substantiv
ett estimerat + substantiv
den/det/de estimerade + substantiv