SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
eten
et·­en [‑e´n] substantiv ~et el. ~en ett gas­formigt kol­väte an­vänt bl.a. vid plastframställning
Singular
ett eten (en eten)obestämd form
ett etens (en etens)obestämd form genitiv
etenet (etenen)bestämd form
etenets (etenens)bestämd form genitiv