SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
etymologisera
etymo·­log·­is·­era verb ~de ~t ge historisk här­ledning av ord
Finita former
etymologiserarpresens aktiv
etymologiseraspresens passiv
etymologiseradepreteritum aktiv
etymologiseradespreteritum passiv
etymologiseraimperativ aktiv
Infinita former
att etymologiserainfinitiv aktiv
att etymologiserasinfinitiv passiv
har/hade etymologiseratsupinum aktiv
har/hade etymologiseratssupinum passiv
Presens particip
etymologiserande
Perfekt particip
en etymologiserad + substantiv
ett etymologiserat + substantiv
den/det/de etymologiserade + substantiv