SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fabulera
fabul·­era verb ~de ~t dikta i­hop, fantisera
Finita former
fabulerarpresens aktiv
fabuleraspresens passiv
fabuleradepreteritum aktiv
fabuleradespreteritum passiv
fabuleraimperativ aktiv
Infinita former
att fabulerainfinitiv aktiv
att fabulerasinfinitiv passiv
har/hade fabuleratsupinum aktiv
har/hade fabuleratssupinum passiv
Presens particip
fabulerande
Perfekt particip
en fabulerad + substantiv
ett fabulerat + substantiv
den/det/de fabulerade + substantiv