SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fallera
1fall·­era [‑era´] interjektion hej fallera som ut­tryck för glädje
Ordform(er)
fallerainterjektion
2fall·­era [‑e´ra] verb ~de ~t fattas, fela; slå fel
Finita former
fallerarpresens aktiv
falleradepreteritum aktiv
falleraimperativ aktiv
Infinita former
att fallerainfinitiv aktiv
har/hade falleratsupinum aktiv
Presens particip
fallerande
Perfekt particip
en fallerad + substantiv
ett fallerat + substantiv
den/det/de fallerade + substantiv