SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fartbegränsa
fart|­be·­gränsa verb ~de ~t en fart­begränsad väg­sträcka
Finita former
fartbegränsarpresens aktiv
fartbegränsaspresens passiv
fartbegränsadepreteritum aktiv
fartbegränsadespreteritum passiv
fartbegränsaimperativ aktiv
Infinita former
att fartbegränsainfinitiv aktiv
att fartbegränsasinfinitiv passiv
har/hade fartbegränsatsupinum aktiv
har/hade fartbegränsatssupinum passiv
Presens particip
fartbegränsande
Perfekt particip
en fartbegränsad + substantiv
ett fartbegränsat + substantiv
den/det/de fartbegränsade + substantiv