SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
filosofie
filo·­sofie [‑sofi`e] oböjligt adjektiv filosofie kandidat person med en grund­läggande examen vid filosofisk fakultet
Positiv
en/ett/den/det/de filosofie + substantiv