SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fingera
fing·­era [fiŋge´ra] verb ~de ~t låtsa, an­ta, fejka: ​namnen i reportaget var fingerade
Finita former
fingerarpresens aktiv
fingeraspresens passiv
fingeradepreteritum aktiv
fingeradespreteritum passiv
fingeraimperativ aktiv
Infinita former
att fingerainfinitiv aktiv
att fingerasinfinitiv passiv
har/hade fingeratsupinum aktiv
har/hade fingeratssupinum passiv
Presens particip
fingerande
Perfekt particip
en fingerad + substantiv
ett fingerat + substantiv
den/det/de fingerade + substantiv