SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
flygande
flyg·­ande oböjligt adjektiv i flygande fläng i största hast; ​flygande pass en gång­art hos islands­hästar; ​flygande kontroll o­anmäld kontroll
Positiv
en/ett/den/det/de flygande + substantiv