SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
formalisera
form·­al·­is·­era verb ~de ~t ge systematisk form, göra formell
Finita former
formaliserarpresens aktiv
formaliseraspresens passiv
formaliseradepreteritum aktiv
formaliseradespreteritum passiv
formaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att formaliserainfinitiv aktiv
att formaliserasinfinitiv passiv
har/hade formaliseratsupinum aktiv
har/hade formaliseratssupinum passiv
Presens particip
formaliserande
Perfekt particip
en formaliserad + substantiv
ett formaliserat + substantiv
den/det/de formaliserade + substantiv