SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
framföda
fram|­föda verb ‑födde, ‑fött, ‑född n. ‑fött, pres. ‑föder fram­föda el. föda fram ett barn
Finita former
framföderpresens aktiv
framföds (framfödes)presens passiv
framföddepreteritum aktiv
framföddespreteritum passiv
framfödimperativ aktiv
Infinita former
att framfödainfinitiv aktiv
att framfödasinfinitiv passiv
har/hade framföttsupinum aktiv
har/hade framföttssupinum passiv
Presens particip
framfödande
Perfekt particip
en framfödd + substantiv
ett framfött + substantiv
den/det/de framfödda + substantiv
den framfödde + maskulint substantiv