SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
frasa
frasa verb ~de ~t frasande siden
Finita former
frasarpresens aktiv
frasaspresens passiv
frasadepreteritum aktiv
frasadespreteritum passiv
frasaimperativ aktiv
Infinita former
att frasainfinitiv aktiv
att frasasinfinitiv passiv
har/hade frasatsupinum aktiv
har/hade frasatssupinum passiv
Presens particip
frasande