SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fysiljera
fys·­ilj·­era verb ~de ~t av­rätta döds­dömd genom skjutning
Finita former
fysiljerarpresens aktiv
fysiljeraspresens passiv
fysiljeradepreteritum aktiv
fysiljeradespreteritum passiv
fysiljeraimperativ aktiv
Infinita former
att fysiljerainfinitiv aktiv
att fysiljerasinfinitiv passiv
har/hade fysiljeratsupinum aktiv
har/hade fysiljeratssupinum passiv
Presens particip
fysiljerande
Perfekt particip
en fysiljerad + substantiv
ett fysiljerat + substantiv
den/det/de fysiljerade + substantiv