SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fånga
1fånga oböjligt substantiv ta ngn till fånga; ​ta sitt förnuft till fånga bli förnuftig
Ordform(er)
fånga
2fånga verb ~de ~t ta fast; gripa
Finita former
fångarpresens aktiv
fångaspresens passiv
fångadepreteritum aktiv
fångadespreteritum passiv
fångaimperativ aktiv
Infinita former
att fångainfinitiv aktiv
att fångasinfinitiv passiv
har/hade fångatsupinum aktiv
har/hade fångatssupinum passiv
Presens particip
fångande
Perfekt particip
en fångad + substantiv
ett fångat + substantiv
den/det/de fångade + substantiv
fånga in fånga in el. infånga ngn
Infinita formeratt fånga ininfinitiv aktivPresens participinfångandePerfekt participen infångad + substantivett infångat + substantivden/det/de infångade + substantiv
fånga upp lyckas upp­fatta: ​han fångade upp el. uppfångade en glimt av händelsen
Infinita formeratt fånga uppinfinitiv aktivPresens participuppfångandePerfekt participen uppfångad + substantivett uppfångat + substantivden/det/de uppfångade + substantiv