SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fängsla
fängsla verb ~de ~t göra till fånge; bildl. intressera starkt
Finita former
fängslarpresens aktiv
fängslaspresens passiv
fängsladepreteritum aktiv
fängsladespreteritum passiv
fängslaimperativ aktiv
Infinita former
att fängslainfinitiv aktiv
att fängslasinfinitiv passiv
har/hade fängslatsupinum aktiv
har/hade fängslatssupinum passiv
Presens particip
fängslande
Perfekt particip
en fängslad + substantiv
ett fängslat + substantiv
den/det/de fängslade + substantiv