SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
färsera
färs·­era verb ~de ~t fylla med färs; bereda till färs
Finita former
färserarpresens aktiv
färseraspresens passiv
färseradepreteritum aktiv
färseradespreteritum passiv
färseraimperativ aktiv
Infinita former
att färserainfinitiv aktiv
att färserasinfinitiv passiv
har/hade färseratsupinum aktiv
har/hade färseratssupinum passiv
Presens particip
färserande
Perfekt particip
en färserad + substantiv
ett färserat + substantiv
den/det/de färserade + substantiv