SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
följa
följa verb följde följt
Finita former
följerpresens aktiv
följs (följes)presens passiv
följdepreteritum aktiv
följdespreteritum passiv
följimperativ aktiv
Infinita former
att följainfinitiv aktiv
att följasinfinitiv passiv
har/hade följtsupinum aktiv
har/hade följtssupinum passiv
Presens particip
följande
Perfekt particip
en följd + substantiv
ett följt + substantiv
den/det/de följda + substantiv
följa med följa med el. medfölja (ngn/ngt)vara upp­märksam ; bevaka: ​följa med i boken
Infinita formeratt följa medinfinitiv aktivPresens participmedföljandePerfekt participen medföljd + substantivett medföljt + substantivden/det/de medföljda + substantiv
följa upp följa den fort­satta ut­vecklingen av; fort­sätta, ut­veckla vidare: ​följa upp el. (sällan) uppfölja ut­bildningen med en fördjupnings­kurs
Infinita formeratt följa uppinfinitiv aktivPresens participuppföljandePerfekt participen uppföljd + substantivett uppföljt + substantivden/det/de uppföljda + substantiv