SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förbroskas
för·­brosk·­as verb förbroskades förbroskats om­vandlas till brosk
Finita former
förbroskaspresens deponens
förbroskadespreteritum deponens
förbroskasimperativ deponens
Infinita former
att förbroskasinfinitiv deponens
har/hade förbroskatssupinum deponens
Perfekt particip
en förbroskad + substantiv
ett förbroskat + substantiv
den/det/de förbroskade + substantiv