SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
föresväva
före|­sväva verb ~de ~t det före­svävar mig att jag tänker mig att
Finita former
föresvävarpresens aktiv
föresvävaspresens passiv
föresvävadepreteritum aktiv
föresvävadespreteritum passiv
föresvävaimperativ aktiv
Infinita former
att föresvävainfinitiv aktiv
att föresvävasinfinitiv passiv
har/hade föresvävatsupinum aktiv
har/hade föresvävatssupinum passiv
Presens particip
föresvävande
Perfekt particip
en föresvävad + substantiv
ett föresvävat + substantiv
den/det/de föresvävade + substantiv