SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
företagsam
före|­tag·­sam adjektiv ~t ~ma initiativ­rik, fram­åt
Positiv
en företagsam + substantiv
ett företagsamt + substantiv
den/det/de företagsamma + substantiv
den företagsamme + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de företagsammare + substantiv
Superlativ
är företagsammast
den/det/de företagsammaste + substantiv