SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förmoda
för·­moda verb ~de ~t an­ta, tro
Finita former
förmodarpresens aktiv
förmodaspresens passiv
förmodadepreteritum aktiv
förmodadespreteritum passiv
förmodaimperativ aktiv
Infinita former
att förmodainfinitiv aktiv
att förmodasinfinitiv passiv
har/hade förmodatsupinum aktiv
har/hade förmodatssupinum passiv
Presens particip
förmodande
Perfekt particip
en förmodad + substantiv
ett förmodat + substantiv
den/det/de förmodade + substantiv