SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förskylla
för·­skylla verb förskyllde förskyllt ⟨åld.⟩ förtjäna straff
Finita former
förskyllerpresens aktiv
förskylls (förskylles)presens passiv
förskylldepreteritum aktiv
förskylldespreteritum passiv
förskyllimperativ aktiv
Infinita former
att förskyllainfinitiv aktiv
att förskyllasinfinitiv passiv
har/hade förskylltsupinum aktiv
har/hade förskylltssupinum passiv
Presens particip
förskyllande
Perfekt particip
en förskylld + substantiv
ett förskyllt + substantiv
den/det/de förskyllda + substantiv
den förskyllde + maskulint substantiv