SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
försöka
för·­söka verb försökte försökt
Finita former
försökerpresens aktiv
försöks (försökes)presens passiv
försöktepreteritum aktiv
försöktespreteritum passiv
försökimperativ aktiv
Infinita former
att försökainfinitiv aktiv
att försökasinfinitiv passiv
har/hade försöktsupinum aktiv
har/hade försöktssupinum passiv
Presens particip
försökande
försöka sig på försöka sig på ngt pröva ngt
Infinita formeratt försöka sig påinfinitiv aktiv