SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvärldsliga
för·­världs·­liga verb ~de ~t världslig
Finita former
förvärldsligarpresens aktiv
förvärldsligaspresens passiv
förvärldsligadepreteritum aktiv
förvärldsligadespreteritum passiv
förvärldsligaimperativ aktiv
Infinita former
att förvärldsligainfinitiv aktiv
att förvärldsligasinfinitiv passiv
har/hade förvärldsligatsupinum aktiv
har/hade förvärldsligatssupinum passiv
Presens particip
förvärldsligande
Perfekt particip
en förvärldsligad + substantiv
ett förvärldsligat + substantiv
den/det/de förvärldsligade + substantiv