SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förvärvsarbeta
för·­värvs|­arbeta verb ~de ~t till förvärv 2 arbeta
Finita former
förvärvsarbetarpresens aktiv
förvärvsarbetaspresens passiv
förvärvsarbetadepreteritum aktiv
förvärvsarbetadespreteritum passiv
förvärvsarbetaimperativ aktiv
Infinita former
att förvärvsarbetainfinitiv aktiv
att förvärvsarbetasinfinitiv passiv
har/hade förvärvsarbetatsupinum aktiv
har/hade förvärvsarbetatssupinum passiv
Presens particip
förvärvsarbetande