SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förändra
för·­ändra verb ~de ~t
Finita former
förändrarpresens aktiv
förändraspresens passiv
förändradepreteritum aktiv
förändradespreteritum passiv
förändraimperativ aktiv
Infinita former
att förändrainfinitiv aktiv
att förändrasinfinitiv passiv
har/hade förändratsupinum aktiv
har/hade förändratssupinum passiv
Presens particip
förändrande
Perfekt particip
en förändrad + substantiv
ett förändrat + substantiv
den/det/de förändrade + substantiv