SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
gift
1gift substantiv ~et ~er ämne som är farligt för människan el. naturen​ – Alla sammansättn. med gift- hör till 1gift.
Singular
ett giftobestämd form
ett giftsobestämd form genitiv
giftetbestämd form
giftetsbestämd form genitiv
Plural
gifterobestämd form
giftersobestämd form genitiv
gifternabestämd form
gifternasbestämd form genitiv
2gift adjektiv; n. ~, ~a som har en make el. maka
Positiv
en gift + substantiv
ett gift + substantiv
den/det/de gifta + substantiv
den gifte + maskulint substantiv